Топлината, светлината и въглероденият диоксид (CO2) насърчават растежа на растенията. Растенията растат чрез превръщане на CO2 в кислород чрез фотосинтеза. Съвременната технология може да Ви осигури топлина, електричество и CO2 наторяване, повишавайки общата ефективност, рентабилност и продукция на оранжерията.

Комбинираните системи за производство на топлинна и електрическа енергия (CHP) не само осигуряват електричество за собствени нужди или за обществената електрическа мрежа, но и топлинна енергия и CO2, за наторяване на растения, отговаряйки на изискванията за високо-ефективна оранжерия. С повишено изкуствено осветление, което е практика при оранжериите, растенията поглъщат още повече CO2. Ако атмосферата в парника е обогатена с CO2, температурата се поддържа на постоянно ниво и е осигурено достатъчно осветление, растежът на растенията и съответно реколтата може да се увеличи значително.

Извлеченият CO2  по време на производството на енергия помага за увеличаване на реколтата и в същото време емисиите са изключително ниски.

Scheme Greenhouse EN