Jenbacher INNIO Distrib NU Services RGB FULL COL POSЦентрали с газов двигател - 0,3 ... 30 MW решения с газови двигатели

Ние предлагаме на нашите клиенти високо ефективни и съобразени с нормите за безопасност на околната среда газови двигатели INNIO Jenbacher с номинална електрическа мощност от 300kW-10 MWe и WAUKESHA газови двигатели с мощност от 120 kW - 3605 kW

Индивидуални конфигурации
• Агрегати за производство на електроенергия на място
• Когенерационни модули за едновременно производство на електрическа и топлинна енергия
• Ел. прекъсвачи и контролни табла
• Периферни устройства, като например системите за пречистване на горивния газ и за обработка на отработените газове
• Инсталации до ключ, като например контейнеризирани електрически централи
• След продажбени услуги, от продажба на резервни части до договори за пълно обслужване и експлоатация на централата

Газовите двигатели INNIO Jenbacher може да се захранват от широка гама газове, които ние класифицираме в две групи:

• Природен газ - изключително екологичено изкопаемо гориво, което се използва за производството на енергия.

• Сектор неприроден газ, където основният акцент е върху щадящо околната среда използване на различни биогазове и специални газове - като тези, емитирани от сметищни депа, в селското стопанство и промишлени процеси.

В зависимост от вида на приложението и изискванията на нашите клиенти, ние предлагаме целия спектър от конфигурации и мощности, от единичен агрегат за самостоятелно производство на електроенергия, до най-различно специализирано оборудване и цялостни контейнеризирани модули с широко вариращи параметри на електрическа и топлинна производителност.
Портфолиото от иновативни решения на INNIO дава на бизнеса и общностите по целия свят възможността за генериране на надеждна и ефективна енергия в или близо до мястото на употреба, по всяко време – включени или не към електрическата мрежа. В нашата продуктова гама се отличават аеродеривативните газови турбини на INNIO, газовите двигатели Jenbacher, както и газовите двигатели Waukesha, вариращи от 120 kW - 100 MW.
 


Газови двигатели Jenbacher
Като бутални двигатели работещи на газ, окомплектовани агрегати и комбинираните модули за производство на електроенергия, газовите двигатели Jenbacher варират с мощност от 300 kW - 9500 kW. Двигателите работят както на природен газ, така и с широка гама от други газове (например, биогаз, сметищен газ, газ от мини за  въглища, канализационен газ, горими промишлени отпадъчни газове). Клиенти от различни икономически сфери, било те търговски, промишлени, общински и други, използват продуктите на Jenbacher за децентрализирано производство на електричество, топлина и студ.

Газови двигатели Waukesha
Като бутални двигатели, работещи на газ, газовите двигатели WAUKESHA варират с изходна мощност от 120 kW - 3605 kW (160 к.с. - 4835 к.с.). Двигателите работят с широка гама от горива, включително газ с променливо качество. Газовите двигатели Waukesha* са известни със своята издръжливост и производителност при тежки условия, отдалечени райони, критични ситуации в процеса на производство на енергия в нефтени находища, компресиране на газ и механично задвижване.
  • Агрегати за производство на електроенергия на място
Топлината, светлината и въглероденият диоксид (CO2) насърчават растежа на растенията. Растенията растат чрез превръщане на CO2 в кислород чрез фотосинтеза. Съвременната технология може да Ви осигури топлина, електричество и CO2 наторяване, повишавайки общата ефективност, рентабилност и продукция на оранжерията.

Битовите отпадъци съдържат около 150 до 250 кг органичен въглерод на тон. Тези вещества са биологично разградими и се преобразуват от микроорганизми в сметищен газ. Стабилната, анаеробна ферментация започва 1-2 години след депониране на отпадъците в депото.