Филтър произвежда парни и водогрейни котли Vapor. Котлите са с голям диапазон на мощност от 1,0 до 33 MW и позволяват използването им, както в тежката промишленост, така и за по-малки приложения.

Парогенератори

Парогенераторите Clayton работят на газообразни горива, нафта и мазут, както и комбинации от тези горива.

Значителни предимствa на парогенераторите в сравнение с парните котли са:

 

  • Изключително бързата реакция при промени в потреблението на пара. Парогенераторът бързо ще повиши работното налягане и ще работи с максимална парна изходна мощност непрекъснато, без колебания. Подходящи са за потребление в различни циклични производства  - в хранителната индустрия, перални, болници и т.н.
  • Висока ефективност при ниско натоварване
  • Малки обем и тегло
  • Тъй като има сравнително малко вода в парогенераторите притежават още и следните предимства:
  • Бързо стартиране -значително предимство на парните котли е достигането на пълен капацитет след 10 - 20 минути от студен старт.
  • Безопасност -  при работа с парогенератор няма възможност от експлозии. Дори и да има теч в серпентината, енергията не може да бъде освободена мигновенно.
  • По време на периоди на изчакване, енергийните загуби са малки.