Всички комбинирани топло и електроцентрали, построени от групата дружества Филтър са инженерни решения, разработени по отношение на индивидуалните изисквания на всеки клиент.

Ние предлагаме висококачествени решения в сферата на дейности, свързани с производствените процеси, които изискват електрическа и топлинна енергия под формата на пара, топла и студена вода, термично масло или горещ въздух.

При разработването на решения от първостепенно значение е намаляване на разходите и постигане на максимална оперативна ефективност. Важно е да се гарантира висока ефективност и дълъг живот на оборудването, което обезпечава рентабилността на инвестицията на клиента. В процеса на планиране изграждането на технологични съоръжения се взема под внимание опазването на околната среда. Други важни въпроси, освен ниски емисии на CO2 включват цялостната среда на инсталацията, както и нейната поддръжка.

Дружествата от групата Филтър са конструирали комбинирани централи за топлинна и електрическа енергия и инсталации за парни котли, базирани на различни технологии, работещи на горива като нефт, природен газ, биогаз, биомаса или газове, генерирани в промишлени процеси.

Филтър има компетентни специалисти и богат практически опит, както и съответните квалификационни регистрации и лицензи за специални изисквания и професионални направления, като техническо проектиране, изграждане на оборудване под налягане, газови и електрически системи, което дава възможност на компанията да действа като главен изпълнител в проекти, свързани с гореспоменатите дейности.

Проектът до ключ включва:
  • Управление на проекта
  • Разработване на цялостни решения и технологични схеми
  • Подбор и доставка на оборудване и компоненти
  • Доставка на електрически системи и системи за автоматизация
  • Монтаж на оборудване
  • Въвеждане в експлоатация на централа
  • Обучение на потребителите / операторите
  • Поддръжка
В качеството си на оторизиран представител на водещи световни производители на оборудване за енергетиката и водоподготовка, ни дава възможност да използваме най-новите инженерни технологии и ноу-хау в процесите на планиране и строителство. Така решенията на Филтър се основават на принципа на използване на възможно най-добрата технология.