Водните ресурси като енергийните ресурси не са безкрайни, следователно по-рационалното използване на водните ресурси е с един и същ приоритет, както и използването на енергийните ресурси. 

Потреблението на вода, което между другото нараства бързо, ни кара все повече и повече да мислим за повторно използване на водата. Предимно, това е свързано с уеднаквяване на технологичните процеси и желанието да се видят възможностите за повторно използване на водата. Често това е свързано с изпълнение на решения за пречистване на водата. В много случаи водата от почистването, след необходимото пречистване, може да бъде използвана отново, или след минимална предварителна обработка може да се използва и в други технологични процеси, като например система за охлаждане или напояване.

Статистиките върху потреблението на вода за производството на единица продукт се извършват във всяка индустрия. Проучвали ли сте ги и как изглеждат данните във вашата фирма? Въпреки че, отчитайки тези проблеми на околната среда, винаги ще се появяват други възможности за осъществяване.