Има много продукти в чието съдържание изобщо няма вода, въпреки това за производството на такъв продукт се използва вода в значителни количества. Така например, в такива отрасли като текстилната промишленост, електрониката или машинното инженерство водата е от голямо значение, участвайки пряко в почистването на технологичния процес.

Питейната вода е точно толкова важна за продукта, както и водата за измиване. Тази вода е индиректно свързана с производствения процес и силно се отразява на качеството на произведените продукти. По този начин, за да се поддържа високо качество на продукта, качеството на водата трябва да бъде дори по-високо, отколкото на качеството на продукта. Само по такъв начин, ще бъде възможно да се поддържат високи производствени резултати.

Водата за почистване може да бъде разделена на две основни групи: вода за измиване на продукта и вода за измиване на оборудването (CIP - почистване на място). Качеството на водата за почистване има пряко влияние върху качеството на продукта, срока на годност, консумацията на вода, цената на продукта и неговата конкурентоспособност.