Ако отпадъчните води могат да се нарекат книга, ние ще прочетем цялата информация по отношение на вашата фирма - каква вода се използва за производство, какъв вид продукти се произвеждат, на какво ниво е производственият процес, какви третиращи средства се използват и колко пестеливо се използват водните ресурси. При избора на правилната технология за третиране на отпадните води, е необходимо да се извърши доста подробно и внимателно проучване. В днешно време, възможностите за третиране на отпадни води са почти безгранични. Примери за това е прилагането на биологични, физични и химични методи в обработката.

Както и в енергийния сектор, където най-евтина е спестената енергия, положението на отпадъчните води е сходно. Поради тази причина, често преди да се заеме с пречистването на отпадъчните води, ефективността на производствения процес трябва да бъде оценена и вероятно са нужни някои подобрения, които да окажат значително влияние върху количеството и качеството на отпадъчните води.

Анализирайки една или друга технология на пречистване, основните критерии за оценка със сигурност биха били ефикасен избор на район, пестене на време, енергийно съдържание, необходимия персонал и разходите.