Вероятно, пречистването на водата за топлофикациите първоначално може да изглежда просто, дори примитивно. Въпреки това, при по-задълбочено разглеждане на положението, водата в топлопреносната мрежа на топлофикацията е от голямо значение; това е очевидно по време на зимния период, когато некомпетентната обработка на водата, може да предизвика големи аварии или дори местни бедствия. Например, 1 мг кислород е в състояние да окисли 4 мг желязо в тръбопроводите на отоплителната инсталация. Можете ли да си представите колко много желязо ще се окислява, ако отоплителната система е запълнена със 100 м3 вода със съдържание на кислород от 10 мг / л ? Това ще се равнява на окисление на до 4 кг желязо!

В същото време, пречистването на топлофикационната вода има свои специфични характеристики, като например възможността за аварийно захранване с вода в количества, които могат да бъдат много над средните показатели на системата.

При избора на технологията за пречистване на водата, трябва да се вземе под внимание, както разнообразието на използваните материали, така и различните решения за отоплителни системи.

Достатъчно качествено ли се пречиства вашата топлофикационна вода?