Доста е трудно да си представим продукт или област на индустрията, в която пряко или косвено, не се използва вода. В такива отрасли като селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, металообработване, текстилна промишленост, фармацевтични и козметични продукти, болници и лаборатории, химическа промишленост, обществените услуги и разбира се в енергетиката, водата се използва с пълна сила.

Както и за всеки жив организъм, водата е един от най-важните елементи и в областта на промишлеността. Поради промишленото разнообразие, има различни изисквания за качеството на водата, например, в един случай е възможно да се ограничи до питейна вода, докато в друг случай е необходимо обезсоляване или дори дълбоко обезсоляване, за производството на ултра-чиста вода за производството на най-деликатните в днешно време продукти.

Увеличаването на обема на производството в световен мащаб има голямо влияние върху общото потребление на вода, което в действителност непрекъснато се разраства. В днешно време предприемачите и техният екип от инженери следят производствения процес, така че чрез използването на вода с високо качество, производственият процес ще работи по-ефективно, като същевременно използва по-малки количества вода за производство на продукт с по-високо качество, за да се превърне в лидер на пазара в рамките на собствения си сектор.