Охлаждащата вода, както и загряващата вода служи като топлоносител. В този случай топлината се отстранява от системата на производството, като нежелан страничен продукт. В системите за охлаждане водата е в контакт с различни материали и различни температури.

В същото време, обработката на тази вода има допълнителни предизвикателства заради различни потенциални водоизточници и външните условия на околната среда, с други думи, сезонност, особено при експлоатация на отворена система за охлаждане. Ето защо, в допълнение към пречистването на водата, се прилагат бързодействащи решения заедно с непрекъснат контрол и анализ на параметрите.

Висококачествената вода е в състояние да гарантира определени термодинамични свойства на технологичните процеси и подходящи условия за производство, както и ефективна продължителност на експлоатационния живота на оборудването.