Продукцията на пара с високо качество е един от ключовите елементи в индустрията. Качеството на парата и кондензата има пряка връзка с качеството на експлоатация на оборудването, което в резултат се изразява с продължителността на експлоатационния живот на оборудването и частите, честотата на аварийно спиране, както и разходите за поддръжка и ремонт.

В същото време, всеки отделен случай има своите технологични изисквания и условия, като източник на водата или метод на потребление на пара. За да се определи  "здравословното състояние" на вашия котел, ние предлагаме измерване параметрите на качеството на водата и редовната употреба на необходимите химични корекции на водата. Качеството на парата и кондензата има пряка връзка с ефективното използване на енергийните ресурси, което е едно от основните предизвикателства на енергетиката в днешно време - да произвежда възможно най-много енергия, с минимално количество ресурси.