Развиващите се страни са създали свои собствени стандарти за качество на питейната вода. Тези критерии за високо качество са изготвени от медици, за да се гарантира безопасността при употреба на водата за консумация и хигиенни нужди, без да се застрашава здравето на човека.  Според световните статистически данни, около 23% от консумираната вода в света е точно питейната вода. Питейната вода се използва и в производството и преработката на хранителни продукти, където стандартът за качеството на питейната вода е съществена предпоставка за получаване на крайния продукт с високо качество и формирането на общественото здраве.

Филтър е вашият партньор за висококачествено пречистване на питейната вода, със своя натрупан богат опит в реализирането на множество проекти с дълготрайни, надеждни и съвременни технологични решения.