Развиващите се страни са създали свои собствени стандарти за качество на питейната вода. Тези критерии за високо качество са изготвени от медици, за да се гарантира безопасността при употреба на водата за консумация и хигиенни нужди, без да се застрашава здравето на човека. 

Продукцията на пара с високо качество е един от ключовите елементи в индустрията. Качеството на парата и кондензата има пряка връзка с качеството на експлоатация на оборудването, което в резултат се изразява с продължителността на експлоатационния живот на оборудването и частите, честотата на аварийно спиране, както и разходите за поддръжка и ремонт.

Вероятно, пречистването на водата за топлофикациите първоначално може да изглежда просто, дори примитивно. Въпреки това, при по-задълбочено разглеждане на положението, водата в топлопреносната мрежа на топлофикацията е от голямо значение; това е очевидно по време на зимния период, когато некомпетентната обработка на водата, може да предизвика големи аварии или дори местни бедствия.

Доста е трудно да си представим продукт или област на индустрията, в която пряко или косвено, не се използва вода. В такива отрасли като селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, металообработване, текстилна промишленост, фармацевтични и козметични продукти, болници и лаборатории, химическа промишленост, обществените услуги и разбира се в енергетиката, водата се използва с пълна сила.

Има много продукти в чието съдържание изобщо няма вода, въпреки това за производството на такъв продукт се използва вода в значителни количества. Така например, в такива отрасли като текстилната промишленост, електрониката или машинното инженерство водата е от голямо значение, участвайки пряко в почистването на технологичния процес.

Охлаждащата вода, както и загряващата вода служи като топлоносител. В този случай топлината се отстранява от системата на производството, като нежелан страничен продукт. В системите за охлаждане водата е в контакт с различни материали и различни температури.

Водните ресурси като енергийните ресурси не са безкрайни, следователно по-рационалното използване на водните ресурси е с един и същ приоритет, както и използването на енергийните ресурси. 

Ако отпадъчните води могат да се нарекат книга, ние ще прочетем цялата информация по отношение на вашата фирма - каква вода се използва за производство, какъв вид продукти се произвеждат, на какво ниво е производственият процес, какви третиращи средства се използват и колко пестеливо се използват водните ресурси.