Филтър предлага:

  • Топлообменници
  • Реконструкции на горелки
  • Повишаване ефективността на котела
  • Модернизация на водоподготовката за котелни инсталации
  • Оползотворяване на топлината от охладителната система
  • Оползотворяване на топлината от кондензната система
и...
Контейнеризираните котелни инсталации са проектирани и произведени съгласно нуждите на клиента. Котелната централа е произведена на модули, с по-малки агрегати в един модул. Котелните централи с един модул, са идеални за временно производство на топлина и пара. Фабрично изработените котелни централи се тестват преди доставка и монтаж. 

Предимства на контейнеризираните централи са:
• ниски инвестиционни разходи
• бърза доставка и монтаж
• възможност за преместване на централата при нужда от промяна

Контейнеризирана котелна централа включва: нафтово-газова горелка, парогенератор или газов двигател, система за пречистване на вода, резервоар за гориво, автоматизирано управление, контейнер. 

Виж също: Отдаване под наем на контейнеризирани котелни централи