Днес, нашите клиенти са изправени пред трудни предизвикателства, от бързо растящите цени на горивата, до затягане на безопасността и екологичното законодателство и недостиг на специализирани умения. Като опитен експерт по парни системи, можем да помогнем за решаването на въпроси, свързани с тяхната експлоатация, чрез нашата услуга за одити на парни системи.steam audit

Много пречиствателни съоръжения в управлението на водните ресурси и в промишлеността, които са били в употреба в продължение на много години, вече не могат да осигурят необходимото количество вода, отговарящо на всички изисквания за качество. В същото време е важно да се гарантира спазването на съществуващите наредби за безопасност и опазване на околната среда.  

Одитът на помпи и помпени системи с последващи подобрения на помпените системи включва различни операции: като се започне с опис на помпите и завършва с оценка на ефективността на помпената система като цяло.
pump audit