Транспортирането, разтоварването, монтирането, пускането в експлоатация и работата с оборудването изискват стриктно спазване на предписанията / указанията на производителя, предвидени за съответната операция, ръководства за монтаж и обслужване, както и изключителни правомощия на съответния компетентен персонал за извършване на всички необходими операции.

Ако собственикът на оборудването няма необходимите професионални умения и компетенции е препоръчително да заяви монтажа, пускането в експлоатация и поддръжката към сервизния отдел на Филтър с цел да избегне възможни увреждания на оборудването.