Филтър заема водеща позиция на международните пазари със своите цялостни решения за промишлени, отоплителни и водоподготвителни системи. Проектира и изгражда станции за водоподготовка и предлага широка гама от оборудване за третиране на вода. Нашият опит и знания намират подкрепа в много партньори за сътрудничество.

Продуктовата гама включва:
• механични филтри
• пясъчни филтри с непрекъснато действие
• инсталации за желязоочистка
• инсталации за омекотяване
• инсталации за деминерализация
• инсталации за обратна осмоза
• UV дезинфекция и озониране
• химикали за третиране на водата в отоплителните системи и котелните централи

Ние сме горди, че сред нашите партньори са такива компании като Eurowater, Wedeco, GE Water & Process Technologies.

Вижте също: Решения за пречистване на вода
EUROWATER small wedeco logo small Ge water 200