Съвременните изисквания за висока стабилност на процесите, в съчетание с ниски оперативни разходи и потребление на ресурси, не могат да бъдат изпълнени без онлайн измерване с висока точност. Ние предлагаме висококачествена гама от онлайн анализатори за вода със следните параметри на измерване: алкалност, амоняк, алуминий, хлор, хлорид, калций, разтворен кислород, флуорид, твърдост, фосфати, общ фосфор, желязо, хидразин, нитрат, озон, силикат, натрий, сулфид, общ органичен въглерод, концентрация и нива на утайка , маслено съдържание, мътност, неразтворени вещества, спектрален коефициент на поглъщане, рН, RedOX и други.

Фотометрични онлайн анализатори

Електрохимични сензорни системи (рН, ORP, проводимост, разтворен кислород и ISE измерватели)

Автоматично вземане на проби

Оборудване за наблюдение на потока и нивото

hach logo small sts logo small honeywell logo small
*Offerings are not limited to brands presented and representative authorities may vary on different markets.