Лабораторните измервателни системи LANGE и HACH  осигуряват безопасни, възпроизводими и проследими резултати, отговарящи на изискванията на международните стандарти. Цялостна система, от подготовка на пробите чрез готови за употреба тестове и реактиви, до система за гарантиране на аналитичните резултати, предлага следните предимства като лесна обработка, висока точност на измерване и съответно ниски разходи.

Фотометри и спектрофотометри
Електрохимични измерватели (рН, ORP, проводимост, разтворен кислород и ISE измерватели)
Измерватели за мътност
Продукти за микробиологични анализи и токсичност
Рефлектометри за измервания за цвят и блясък
Тестови комплекти и реактиви
Лабораторни водоснабдителни системи
Общо лабораторно оборудване и аксесоари
hach logo small