Ние предлагаме широка гама от висококачествени топлообменници от подбрани производители. Нашият богат опит и техническа експертиза гарантират най-висока ефективност на всяко конкретно решение за топлообмен, което предлагаме, за ОВиК, промишленост, електроцентрали, морска индустрия, както и за други области. Моля, не се колебайте да се свържете с нас за повече подробности.

Tranter PHE transparantTranter 3 PHE högfors

Неразглобяеми пластинчати топлообменници


Това е най-опростеният, ефективен и рентабилен тип топлообменник, който обикновено е стандартизиран, т.е. произведен в стандартни размери с помощта на стандартна технология за спояване. Неговият конструктивен дизайн и технология поставя определени граници на мощността му и на качеството на топлопреносните флуиди. Ето защо, такива топлообменници се използват главно при по-обикновени области за топлообмен, които не изискват висока степен на сигурност. 

Диапазон на основните параметри на неразглобяемите пластинчати топлообменници:

Дебит                                     10….600 м3/ч
Работно налягане                 16…. 30 bar
Работна температура         -180 C….+200 C
Присъединителен размер    DN 20….DN 150

Разглобяеми пластинчати топлообменници

Разглобяемите пластинчати топлообменници са най-често използваният тип топлообменник. Техният широк диапазон от възможни конфигурации, позволява прилагането им в повечето области, включително ОВиК, централно отопление, охлаждане и решения за остатъчна топлина; хранителната, химическата и морската индустрия, както и в много други сфери. Опцията за отваряне на топлообменниците позволява лесното им почистване, разширяване и корекция, добавяне или подмяна на пластини, според изискванията за новите работни условия на топлообменника.

Диапазон на основните параметри на разглобяеми пластинчати топлообменници:

Дебит                                      10….4600 м3/ч
Работно налягане                  10….25 bar
Работна температура          -20C….180 C
Присъединителен размер    DN 25….DN 500

Полу-заварени пластинчати топлообменници

Такива топлообменници се използват главно в свръх гореща и с високо налягане среда, също така и при наличие на опасни флуиди (например амоняк), където всяка загуба на течност в топлообменника е неприемлива. В такива случаи изтичане на флуид в топлообменника се предотвратява с помощта на набор от взаимосвързани заварени пластини.  

Диапазон на основните параметри на полу-заварени пластинчати топлообменници: 

Дебит                                      до 2000 м3/ч
Работно налягане                  до 35bar
Работна температура          -29C….+200C
Присъединителен размер    до DN300

Напълно заварени пластинчати топлообменници

Този тип топлообменници се използват при екстремни температури, налягания и условия, когато топлообменници с обикновени гарнитури не могат да се използват, без да се надвишат предписаните им гранични стойности. Такива топлообменници се отличават с по-добра дългосрочна издръжливост, устойчивост и компактност, като същевременно гарантират висока ефективност в много екстремни условия, включващи свръх горещи  пара, газ или течност.      

Диапазон на основните параметри на напълно заварените пластинчати топлообменници:

Работно налягане                  до 400 bar
Работна температура          -195 C….900 C
Присъединителен размер    DN 25….DN 700


Спираловидни топлообменници
Този тип топлообменник се използва в много области на промишлеността, особено в определени промишлени процеси. Дизайнът му го прави напълно подходящ за работа с такива тежки флуиди, като отпадъчни води, кал, гъсти течности, силно замърсени течности и такива, съдържащи твърди частици. Тъй като този тип топлообменник е предназначен за работа с тези специфични флуиди, той има лесно отварящ и почистващ се корпус. Друга важна характеристика на този тип топлообменник е компактността, която дава съществено предимство спрямо обикновения кожухо-тръбен топлообменник.

Диапазон на основните параметри на спираловидните топлообменници:

Работно налягане                  до 25 bar
Работна температура          -100 C….+350 C
Присъединителен размер    DN 25….DN 500
spirax small Tranter logo small SWEP logo small