Филтър помага да изберете правилния продукт, предоставя продукти за автоматизация и обучава своите клиенти в окомплектоване и пускане в експлоатация. Предлаганият набор от продукти е лесен за конфигуриране, лесен за работа и лесен за поддържане. Съществуват много различни продукти за различни нужди, които помагат на нашите клиенти да направят лесен избор.

Полеви инструменти

Нашето портфолио от полеви устройства за измерване и контрол, позволява контрол и оптимизация на системите, чрез предоставяне на бързи и точни резултати от измерване.  

• датчици за налягане / предаватели
• температурни сензори / предаватели
• Безжични предаватели
• Дебитомери
• Нивомери

Технологични инструменти

Широкият набор от технологични инструменти се състои от всички хардуерни и софтуерни продукти, необходими за мониторинг, анализ и обработка на данни. Това ще помогне на предприятията да повишат ефективността от най-простите до най-сложните процеси и осигурят по-високи условия на безопасност. 

• Модулни системи за управление 
• Аналитична апаратура
• Универсални контролери
• Задвижващи устройства
• Безхартиени записващи устройства / TrendView.
• Честотни преобразуватели 
• SCADA софтуер 

Автоматизация на сгради

Нашето портфолио с решения за автоматизация на сгради дава широк спектър от възможности за ефективно управление и намаляване на сградното потребление на енергия. Решенията включват системи за управление на водите и топлинната енергия. Висококачествените продукти осигуряват контрол на температурата, комфорт, икономия на енергия и безопасност.

honeywell logo small hach logo small centork small valbia small actuatech small abb small Grundfos small Asco Numaticssmall Autoflame small
*Offerings are not limited to brands presented and representative authorities may vary on different markets.